Impressum

Anna Rohacek

Melanta Str.

Klimataria 10

4607 Pissouri

Zypern

tel: +43 650 48 44 522

tel +43 1 484 45 22

e-mail: anna(at)rohacek(dot)at

AEMAK – LEM 0004989